Opleidingsaanbod

Het opleidingsaanbod van Basiseducatie is onderverdeeld in zeven leergebieden:

TAAL: Nederlands voor Nederlandstaligen

 • de krant lezen en begrijpen
 • ideeën op papier zetten
 • formulieren invullen
 • handleidingen en instructies lezen
 • werken met elektronische post (e-mail, SMS, chatten)
 • informatie opzoeken en verwerken
 • spelling en grammatica
 
Heb je in het dagelijkse leven moeite met lezen en schrijven? Als kortgeschoolde volwassene leer je in deze lessen beter lezen en schrijven. Je leert de krant lezen en begrijpen, ideeën op papier zetten, formulieren invullen en handleidingen begrijpen. Je leert ook werken met e-mail, SMS en chat. Zo trek je je beter uit de slag thuis en op het werk.

TAAL: Nederlands voor anderstaligen

 • gesprekken voeren
 • radio- en tv-berichten begrijpen
 • informatie vragen en geven
 • formulieren invullen
 • een brief lezen
 • een instructie begrijpen
 
Als anderstalige kortgeschoolde cursist kan je bij het Centrum voor Basiseducatie terecht om Nederlands te leren. Je leert gesprekken voeren, eenvoudige radio- en tv-berichten begrijpen, informatie vragen, formulieren invullen en instructies begrijpen.

TAAL: Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal

Cursisten die analfabeet zijn in de eigen taal, leren Nederlands begrijpen en spreken, maar leren ook lezen en schrijven in het Nederlands.

REKENEN/WISKUNDE

 • procenten berekenen
 • werken met kommagetallen
 • inhoud of oppervlakte berekenen
 • maten en gewichten hanteren
 • grafieken en tabellen lezen
 
Merk je dat je op je werk of in je dagelijkse leven moeite hebt met cijfers, tellen en rekenen? Heb je rekenen of wiskunde nodig voor je werk of een beroepsopleiding? Als kortgeschoolde volwassene leer je procenten berekenen, werken met kommagetallen, inhoud of oppervlakte berekenen, maten en gewichten hanteren en grafieken en tabellen lezen.

COMPUTER

 • kennismaken met de computer
 • kennismaken met internet
 
Kortgeschoolde volwassenen maken in deze lessen kennis met de computer, het internet en e-mail. Zo leer je de basisvaardigheden om met de computer te werken. Op het einde van deze opleiding ben je klaar om verder te gaan met specifieke toepassingspakketten bij andere opleidingsverstrekkers, op het werk of door zelfstudie.

ALGEMENE VORMING

 • leren hoe diensten en instellingen functioneren
 • omgaan met vrije tijd
 • zich voorbereiden op het theoretisch rijexamen
 • sociale vaardigheden: communicatie, leren leren, problemen oplossen, plannen en organiseren, informatie verwerken
 
Bij het Centrum voor Basiseducatie kan je terecht om een aantal zaken te leren waardoor je beter kan functioneren in onze maatschappij. Je leert hoe diensten en instellingen functioneren, leert omgaan met vrije tijd, je wordt voorbereid op het theoretisch rijexamen enz.

OPSTAP FRANS OF ENGELS

Je leert de basis van de Franse of Engelse taal. Hierna kan je doorstromen naar een Centrum voor Volwassenenonderwijs.