Studiebewijzen

Als je een module of opleiding in het volwassenenonderwijs met succes afrondt, dan ontvang je een officieel erkend studiebewijs.

Je kan verschillende soorten studiebewijzen behalen in het hoger beroepsonderwijs:

  • een deelcertificaat ontvang je wanneer je slaagt voor een module van een opleiding

  • een certificaat behaal je wanneer je met goed gevolg een modulaire opleiding in het hoger beroepsonderwijs hebt beĆ«indigd, met uitzondering van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden (zie verder)

  • een graduaatsdiploma behaal je na het afronden van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden

  • een diploma van leraar bekrachtigt de Specifieke lerarenopleiding
 
Je kan geen bachelordiploma behalen via het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen.
Wens je na het volgen van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs alsnog een bachelordiploma te behalen, dan moet je een bacheloropleiding aan een hogeschool volgen. Je kan op basis van je vooropleiding in het volwassenenonderwijs vrijstelling van opleidingsonderdelen vragen, zodat je via een verkorte opleiding het bachelordiploma kan behalen.