Doorstroommogelijkheden

De opleidingen in het volwassenenonderwijs dienen verschillende doelen. Zo kan je een module of een hele opleiding volgen om jezelf bij te scholen, voor je job of uit interesse. Wanneer de module/opleiding beëindigd is, stopt je leertraject. Maar je kan ook een opleiding volgen met het oog op een verdere studie. Het volwassenenonderwijs biedt immers heel wat doorstroommogelijkheden.

Zo heb je de kans om na een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs door te stromen naar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Daarenboven werken CVO's en hogescholen samen om verkorte trajecten uit te tekenen voor de aansluitende bacheloropleiding. Concreet betekent dit dat het aantal studiepunten dat je moet volgen in de bacheloropleiding gevoelig verminderd zal worden op basis van het reeds behaalde graduaatsdiploma. Bij sommige opleidingen is het zelfs mogelijk om gelijktijdig met de HBO5-opleiding de opleiding tot professionele bachelor af te ronden.
Voorbeeld: de HBO5-opleiding Boekhouden + verkorte opleiding professionele bachelor bedrijfsmanagement accountancy fiscaliteit  =  diploma bachelor bedrijfsmanagement

Modulaire opleidingen

In modulaire opleidingen wordt de leerstof onderverdeeld in modules en eenheden. Na elke module kan je een deelcertificaat behalen. Wie over alle nodige deelcertificaten beschikt, behaalt het uiteindelijke certificaat of diploma. Als cursist kan je in principe zelf je studiepakket samenstellen en de duur van je opleiding bepalen. In een aantal gevorderde modules kan je pas starten als je beschikt over het deelcertificaat van een voorafgaande module. De meeste CVO’s stellen zelf één of soms twee modeltrajecten voor.