Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd en voorkennis

Het studieniveau van de opleiding bepaalt welke leeftijd je moet hebben om een opleiding te kunnen starten. Voorkennis is meestal niet vereist. 

Wil je opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) volgen, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 
Je moet ook een diploma van het secundair onderwijs behaald hebben. Een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs van ten minste 900 lestijden telt ook als geldig bewijs. Je kan ook toegelaten worden na het slagen voor een toelatingsproef.
 

Wettig verblijf als inschrijvingsvoorwaarde

Vanaf 18 jaar moet je bij inschrijving ook bewijzen dat je over de Belgische nationaliteit beschikt of voldoet aan de bepalingen van wettig verblijf. Dit doe je door jouw rijksregisternummer voor te leggen. Indien je niet beschikt over een rijksregisternummer moet je een document van wettig verblijf kunnen voorleggen. Een overzicht van de documenten die hiervoor in aanmerking komen, vind je hier.