Nederlands leren

Je kunt nog geen Nederlands maar wil het graag leren?

Bij Atlas of het Huis van het Nederlands kom je te weten hoe je dit aanpakt en helpen je een cursus te vinden. Concreet betekent dit dat een consulent een gesprek met je voert en eventueel enkele testen afneemt. Op basis van de resultaten verwijst het Huis van het Nederlands je door naar de juiste school en het juiste niveau. Je maakt ook afspraken over je inschrijving, de startdatum en de plaats van de lessen.

 

Afhankelijk van je leervaardigheid, je leervraag en je niveau zijn er verschillende opties om Nederlandse les te volgen. Het aanbod Nederlands Tweede taal (NT2) in de provincie Antwerpen wordt verzorgd door:
centra voor basiseducatie -voor traaglerenden, kortgeschoolden of analfabeten
centra voor volwassenenonderwijs - voor kandidaten die sneller leren
universitair talencentrum Linguapolis -voor kandidaten met een zeer hoge leervaardigheid
VDAB - voor kandidaten met een basiskennis Nederlands die geïnteresseerd zijn in een beroepsopleiding

 

Voor alle informatie kan je terecht bij:

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
T 03 338 70 11
atlas@stad.antwerpen.be

Huis van het Nederlands provincie Antwerpen
Brusselpoortstraat 8
2800 Mechelen
T 015 28 18 30
mechelen@hvnprovant.be