Doorstroommogelijkheden

De opleidingen in het volwassenenonderwijs dienen verschillende doelen. Zo kan je een module of een hele opleiding volgen om jezelf bij te scholen, voor je job of uit interesse. Wanneer de module/opleiding beëindigd is, stopt je leertraject. Maar je kan ook een opleiding volgen met het oog op een verdere studie. Het volwassenenonderwijs biedt immers heel wat doorstroommogelijkheden.

Voorbeelden:
  • Monteur centrale verwarming -> installateur centrale verwarming
  • Begeleider in de Buitenschoolse Kinderopvang -> Begeleider in de Kinderopvang

Daarenboven heb je ook de kans om na een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs door te stromen naar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO5).

Modulaire opleidingen

In modulaire opleidingen wordt de leerstof onderverdeeld in modules en eenheden. Na elke module kan je een deelcertificaat behalen. Wie over alle nodige deelcertificaten beschikt, behaalt het uiteindelijke certificaat of diploma. Als cursist kan je in principe zelf je studiepakket samenstellen en de duur van je opleiding bepalen. In een aantal gevorderde modules kan je pas starten als je beschikt over het deelcertificaat van een voorafgaande module. De meeste CVO’s stellen zelf één of soms twee modeltrajecten voor.

Andere opleidingen worden nog aangeboden in een lineaire structuur, waarbij de opleiding wordt onderverdeeld in leerjaren die je achtereenvolgens doorloopt. Lineaire opleidingen lopen over 1 of meerdere leerjaren, van begin september tot en met eind juni. Tot en met het schooljaar 2011-2012 worden deze lineaire opleidingen nog georganiseerd.