Drie niveaus

Het volwassenenonderwijs biedt opleidingen aan op drie niveaus:

 

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs vindt zijn plaats tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen.
In het hoger beroepsonderwijs vind je beroepsgerichte opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van hoger onderwijs, maar die niet leiden tot een graad van bachelor of master. Wie een HBO-opleiding met succes afrondt, ontvangt een diploma van gegradueerde. Zo verruim je je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Secundair volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs staat garant voor een ruime waaier aan opleidingen.
Talen, ICT-opleidingen, technische opleidingen of opleidingen in de zachte sector, er is voor elk wat wils.
Deze opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs bieden je de ideale mogelijkheid tot bijscholing in functie van je beroep, je hobby of als aanvulling op je studie.

 

Een belangrijke doelstelling van het volwassenenonderwijs is om mensen nieuwe kansen te bieden. Ook wie om verschillende redenen het secundair onderwijs niet afmaakte kan in het volwassenenonderwijs terecht om alsnog een diploma secundair onderwijs te behalen. Dankzij de opleidingen Algemene Vorming (al dan niet in combinatie met een beroepsgericht gedeelte) of tweedekansonderwijs krijg je een tweede kans.

 

Basiseducatie

Nogal wat mensen in Vlaanderen hebben problemen met lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden. Basiseducatie heeft een ruim cursusaanbod voor kortgeschoolde volwassenen. Zo krijg je de kans om je basisvaardigheden op te frissen en te versterken.