Over het volwassenenonderwijs

Ben je leergierig?
Wil je graag bijleren of verder studeren?
Wil je je studies eindelijk afmaken?
Wil je een nieuwe wending aan je carrière geven?
Wil je een nieuw vak leren?
Wil je eindelijk eens werk maken van die hobby?


Het volwassenenonderwijs is dé ideale manier om je kennis te verruimen, te verdiepen of te vernieuwen.

Zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers kunnen via de opleidingen van het volwassenenonderwijs hun mogelijkheden gevoelig uitbreiden.

Als je werk zoekt, kan je een getuigschrift behalen om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Als je al werk hebt, kan je via een korte opleiding een specifieke vaardigheid, nodig voor je job, snel onder de knie krijgen. Werkgevers kunnen op hun beurt werknemers opleidingen laten volgen en zo de competentie binnen het bedrijf verhogen.

Wie nooit de mogelijkheid had een diploma te behalen, krijgt in het volwassenenonderwijs toch nog de kans om de studies te voltooien.

Of je kan natuurlijk, puur uit interesse, een opleiding van het volwassenenonderwijs volgen.
 
Lees hier de bijlage van Gazet van Antwerpen en kom zo te weten wat het volwassenenonderwijs jou allemaal te bieden heeft! 

Het volwassenenonderwijs geeft je de kans om je dromen waar te maken!